{ کتاب‌ها }

معرفی کتاب‌های نشر رسائل رسانه

در حوزه‌های فرهنگ و ادب


خرید از فیدیبو

آواز سرخ باران

نویسنده: حسن جلایر
زبان: فارسی
۱۴۴ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۸/۲۰

خرید از فیدیبو

بهارانه

نویسنده: حسین شکرابی
زبان: فارسی
۱۴۲ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

خرید از فیدیبو

ای زمزمه‌ی باران

نویسنده: حسن جلایر
زبان: فارسی
۱۴۰ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۸/۳

خرید از فیدیبو

وضعیت حقوقی فدک

نویسنده: سوده حامدتوسلی
زبان: فارسی
۱۷۶ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

خرید از فیدیبو

دست حضور

نویسنده: حسن جلایر
زبان: فارسی
۱۰۷ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۱

خرید از فیدیبو

شگفتی های پنهان

نویسنده: علی حامدتوسلی
زبان: فارسی
۲۵۶ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۳/۴

خرید از فیدیبو

اسماعیلیه در نخستین پیداییش

نویسنده: آیة الله محمدرضا جعفری
زبان: فارسی
۱۱۲ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۸/۲۰

خرید از فیدیبو

بعد از رسول خدا
بر اهل بیت چه گذشت؟

نویسنده: سید محمدرضی رضوی
زبان: فارسی
۵۶ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۶

خرید از فیدیبو

قصه آدم و شید

نویسنده: محسن میرمحمدصادقی
زبان: فارسی
۳۲ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۳/۲۴

خرید از فیدبیو

الاسماعیلیه فی نشأتها الاولی

نویسنده: آیة الله محمدرضا جعفری
زبان: عربی
۱۲۰ صفحه
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷