{ نواها }

قطعات و آلبوم‌های تولید شده

گزیده‌ای از تولیدات صوتی رسائل


غم آشیان سوز

.

غدیرستان

.

ترانه‌ی آسمان

.

من بچه شیعه هستم

.

بر بال خورشید

.

در حوالی صبح

.